خدمات

مطالعه بازارهای منطقه ای شامل:
-    محاسبه اندازه بازار
-    پیش بینی فروش
-    جمع آوری و تحلیل بازخورد بازار
-    تحلیل رقبا
-    پیش بینی سهم بازار

 


سمپلینگ (Sampling)
مرچندایزینگ (Merchandising)
طراحی پروموشن های موثر
مشاوره استراتژی تبلیغات
قیمت گذاری
مانیتورینگ فروش