در پایا پخش مشتری مداری نه یک دپارتمان مجزا، بلکه یک فرایند پشتیبانی است که در روح کلیه فرایند های اصلی دپارتمان ها و گروه ها متبلور میباشد.
تیم های دپارتمان بازاریابی در پایا پخش:


-    گروه تحقیق و تامین:
تحقیقات بازاریابی، شناسایی نیاز بازار و مشتریان و شناسایی تامین کنندگان بر عهده این گروه می باشد.
-    گروه توسعه بازار:
مدیریت ارتباط با مشتری، گرفتن بازخور محصولات از بازار، انطباق و انتقال بازخور ها به تامین کنندگان و کلیه امور مربوط به مرچندایزینگ و بازار پسند نمودن کالا بر عهده این گروه است.
-    گروه فروشنده ها:
ملاقات و اخذ سفارش حضوری از مشتریان بر عهده گروه است.