- شناسایی و حمایت از تولید کننده داخلی خلاق
- انتخاب کالای داخلی یا خارجی مطابق با نیازهای مشتری
- ارتقاء سطح سلامت جامعه
- ارتقاء فرهنگ غذایی جامعه
- مشتری محوری
- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در پخش و توزیع کالا
- ایجاد سازمانی یادگیرنده
- تحویل بموقع
- توانمندسازی کارکنان
- پشتیبانی از تامین کنندگان خارجی  
- حفاظت از محیط زیست